Home   Kadra

Kadra

Nauczyciel przedszkolny odgrywa ogromną rolę w rozwoju każdego dziecka.

Często jest to jedna z ważniejszych osób mających wpływ na kształtowanie się u dziecka sposobu postrzegania świata i siebie, rozwój emocjonalny, psychoruchowy i społeczny. Dlatego też nasza kadra składa się z osób doskonale zaznajomionych z psychologią rozwoju, mających różnorodne doświadczenia w pracy z małymi dziećmi.

W Bąbelkowie dzieci otoczone są atmosferą ciepła, bezpieczeństwa i szacunku. Nauczyciele płynnie włączają się w spontaniczną aktywność grupy, przekazując dzieciom ważne treści. W codziennej pracy subtelnie wplatają w tok zabawy zadania rozwijające, kształcące, doskonalące wiedzę i umiejętności, pozostawiając maluchom jednocześnie dużo swobody i możliwość wyboru.

Nasza Kadra:

Michalina Wesołowska – magister pedagogiki specjalnej, terapeuta zajęciowy. W trakcie studiów podyplomowych z edukacji wczesnoszkolnej z diagnostyką pedagogiczną. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, osobami starszymi oraz dziećmi zdrowymi do 6 roku życia, zdobyte w różnych placówkach związanych z opieką m.in szpital, świetlica środowiskowa. W Bąbelkowie zajmuje się dziećmi do lat 3.

Agata Mendyka – psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, gdzie pracowała z młodymi pacjentami prezentującymi różne zaburzenia. W trakcie studiów odbyła liczne wolontariaty we wrocławskich przedszkolach integracyjnych. Ukończyła 3-stopniowy kurs kwalifikacyjny z języka migowego. Pracuje jako psycholog szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce, gdzie prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla uczniów potrzebujących wsparcia

Marcelina Wnęk – pedagog, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, wykwalifikowana terapeutka zajęciowa, dyplomowany promotor zdrowia. Doświadczona w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zarówno fizycznie jak i intelektualnie oraz ich rodzinami. Działała w stowarzyszeniu na rzecz  rewalidacji osób z zaburzeniami psychicznymi i świetlicach środowiskowych na terenie Wrocławia. Dotychczasowa praca zawodowa pozwoliła jej zdobyć umiejętności skutecznego wdrażania programów terapeutycznych  zarówno w terapii grupowej jak i indywidualnej, tak by jej podopieczni mogli osiągnąć pełnię swoich możliwości rozwojowych. Prywatnie mama czteroletniej Rozalki, miłośniczka pieszych wędrówek i wypraw rowerowych.