Home   Program

Program

Pragniemy, aby Bąbelkowo było bezpiecznym miejscem, gdzie dzieci będą szczęśliwe, radosne i twórcze. Ciepła, przyjazna atmosfera, uśmiechnięte, życzliwe i wykwalifikowane opiekunki będą wspierać dzieci w ich rozwoju. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w pracy pedagogicznej. Z uwagą obserwują zainteresowania dziecka i słuchają tego, co mówią i czego pragną dzieci.

W Bąbelkowie tworzymy proces dydaktyczno-wychowawczy, który uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.

W ramach zajęć dodatkowych oferujemy:

  • Zabawy w języku angielskim
  • Zajęcia rytmiczne z wykorzystaniem żywych instrumentów (m.in. pianino, gitara) prowadzone przez zawodowego muzyka, mgr Sandrę Ryczek
  • Zajęcia plastyczne KIDS LOVE ART prowadzone przez mgr Agnieszkę Mazur
  • Zajęcia gimnastyczne
  • Bajkoterapię
  • Dogoterapię
  • Grupowe zajęcia logopedyczne oraz możliwość terapii indywidualnej
  • Konsultacje z psychologiem dziecięcym oraz pedagogiem specjalnym
  • Zajęcia z integracji sensorycznej

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO „KU DZIECKU – ENTLICZEK, PENTLICZEK”

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązująca w placówkach edukacyjnych od września 2009 roku, otwiera przed dziećmi i nauczycielem nowe możliwości pracy: wyboru treści, miejsca, czasu, tempa i okoliczności uczenia się, rozumianego jako samodzielne gromadzenie doświadczeń i ich rekonstruowanie. Natomiast sam proces edukacyjny, który z założenia ma być skuteczny, przyjazny i nowoczesny, nie skupia się już tylko na zdolnościach intelektualnych dzieci i opanowywaniu przez nie wiedzy, ale przede wszystkim na odkrywaniu i pobudzaniu ich naturalnych uzdolnień i predyspozycji.

Treści zawarte w programie Ku dziecku zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego. Zgodnie z intencją programu i jego podstawą teoretyczną, jaką jest teoria konstruktywizmu oraz koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, dzieci, podejmując zadania, kierują się osobistymi motywami i potrzebami, mają swobodę w wyborze zadań (rodzaju, czasu trwania, partnera) oraz rozumieją użyteczność celu działania.

ORGANIZUJEMY TEŻ SOBOTNIE IMPREZY URODZINOWE I TEMATYCZNE DLA DZIECI I RODZICÓW.